8 Ashe street, Ireland
info@biotree.sk

Pravidlá úspešného pestovateľa Paulownie

1. vyberte si starostlivo pozemok pre výsadbu a pestovanie
2. získajte kvalitné sadenice
3. vykonajte správne prípravu pôdy a výsadbu
4. robte dôkladne kontrolu a údržbu plantáže najmenej prvé 3-4 roky
5. dodržujte odporúčané postupy pre prerezávanie
6. starostlivo dodržiavajte technologický postup pre pestovanie Paulownie
7. požiadajte o technickú pomoc a poradenstvo, ak to potrebujete

CHCEM PESTOVAŤ

ZELENÝ SVET | ZELENÁ BUDÚCNOSŤ

Pripravte sa na zmenu. U nás nájdete osvedčené postupy pre pestovanie Paulownie, Kustovnice čínskej (Goji), ale aj ďalších drevín.

Hlavné dôvody pre zavedenie systému pestovania RRD

ROZVOJ OBNOVITEĽNEJ A EFEKTÍVNEJ ENERGETIKY
Prechod k systému obnoviteľných zdrojov energie – fytoenergetika, nová energetická infraštruktúra pre 21.storočie. Tento systém bude podporený štátnymi subvenciami a úverovou a finančnou politikou, stimulovanie biznisu týmto smerom
ROZVOJ POĽNOHOSPODÁRSKYCH REGIÓNOV
Nové priemyselné odvetvie, nové pracovné miesta, posilnenie miestnej ekonomiky – peniaze zostávajú v regióne
VIAC EKOLOGICKÉ A ENERGETICKY ÚČINNÉ HOSPODÁRSTVO
Zavádzanie prírodných technológií neškodiacich biosfére Zeme, kopírujúcich prírodné princípy, rozvoj na základe potrieb spoločnosti a životného prostredia a nie HDP, ekológia nadradená ekonomike.
PODPORA ZDRAVŠIEHO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A KLÍMY
Zníženie emisií skleníkových plynov, zníženie znečistenia ovzdušia (exhaláty, prach, hluk), zvýšenie odolnosti voči zmene klímy